BUTLLETÍNS HISTÒRICS

Butlletíns de divulgació

Un butlletí de divulgació és una publicació periòdica que té com a objectiu principal informar i difondre coneixements sobre un tema específic o una varietat de temes relacionats amb una àrea d’interès. Aquests butlletins solen ser utilitzats en àmbits acadèmics, científics, culturals o professionals per compartir informació rellevant amb un públic específic.

Els butlletíns a continuació son tots els que es van publicar, formen part de la nostra historia, a mida que els anem digitatitzant els anirem pujant a la web.

butlletins

Nº10 - Abril 1991

Nº18 - Octubre 1993

Nº64 - Octubre 2005

butlletins

Proximament...​

Tornar a altres seccions

Història

Cómic explicatiu